لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

 

 

 

 

آنچه در توان داشته ام

 

در هر حرفه اي كه هستيد

 

نه اجازه دهيد كه به بد بيني هاي بي حاصل آلوده شويد،

 

نه بگذاريد كه بعضي لحظات تاسف بار كه براي هر ملتي پيش مي آيد،

 

شما را به ياس و نااميدي بكشاند

 

در آرامش حاكم بر آزمايشگاه ها و كتابخانه هايتان زندگي كنيد ،

 

نخست از خود بپرسيد

 

"براي يادگيري و خود آموزي چه كرده ام ؟"

 

سپس همچنان كه پيش مي رويد بپرسيد

 

" من براي كشورم چه كرده ام؟"

 

و اين پرسش را آنقدر ادامه دهيد تا به اين احساس شاديبخش و هيجان انگيز برسيد

 

 كه شايد سهم كوچكي در پيشرفت و اعتلاي بشريت داشته ايد،

 

اما هر پاداشي كه زندگي به تلاش ها يمان بدهد يا ندهد،

 

هنگامي كه به پايان تلاش ها يمان نزديك مي شويم هر كداممان بايد

 

حق آن را داشته باشيم كه با صداي بلند بگوييم:

 

 

" من آنچه را در توان داشته ام انجام داده ام "

 

                                                                                          لويي پاستور(1895-1822 )

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی