لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

خبر

سلام

در هفته دولت به همت دولت کريمه مرکز تلفن ۲۵۶ شماره ای

 لنگر افتتاح شد .

البته من هم از همه کسانی که برای اين کار تلاش نمودند به

ويژه جناب آقای ساداتی بخشدار پر تلاش و برادر علی قديری

رييس شورای اسلامی چهاردانگه که زحمات زيادی را برای اين

 کار متحمل شده اند  تشکر و قدر دانی می کنم . 

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی