لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

نامی با دو هجا

سلام

مبارک باد ميلاد علی (ع)

نامي مرهم ، براي تمامي زخمها

 

نامي نان ، براي تمام گرسنه‌ها 

 

نامي پدر ، براي تمام يتيمان

 

نامي همراه ، براي تمامي تنهايان

 

نامي نجات ،‌براي تمامي اسيران

 

نامي انتقام ، براي تمامي شهيدان

 

نامي رهبر ، براي تمامي راه‌جويان

 

نامي داد ، براي تمامي ستم‌ديدگان

 

نامي قهرمان ،‌ براي نبرد در تمامي جبهه‌ها

 

نامي آدم ، پيامبر ، قهرمان ، منجي ، مصلح ، پدر ، رهبر :

 

« علي » با دو هجاي فرآورنده و فرود آينده ،‌ فرا و فرودي

 

براي شناختن و بريدن ، شكستن و ساختن و ويران كردن

 

 و بنا كردن ،نامي با دو هجا ، مثل تنفس هستي ، دم و

 

بازدم .

جهان و انسان بي‌ اين دو هجاي تنفس چگونه زنده خواهد

 ماند ؟

پرويز خرسند

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی