لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

كلكنار

سلام

برای صعود به قله نيزوا (nezva) سفری به استان سمنان منطقه

چاشم داشتم كه توضيحات بيشتر را در اينجا با يك كليك می توانيد

 بخوانيد .

يك عكس از چاشم و يك عكس هم از يكی از روستا های چهاردانگه

ساری به نام كلكنار كه هميشه توسط يكی از همكاران اهل كلكنار

 توصيف آن را شنيده بوديم  و در مسير راهمان بود تهيه نمودم كه  بعد

نيست شما هم آشنا شويد .

 البته عكس های زيادی از مسير راه و قله نيزوا و روستا های منطقه

تهيه نمودم كه به دليل مشكل حجم وبلاگ نميتوانم تقديم كنم .

همين دو تای هم كه تقديم می كنم كلی حجم آن را كم كردم .  

 سمنان - چاشم - مرداد 83

مازندران - چهاردانگه - روستاي كلكنار

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی