لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

خبر

سلام

اين خبر را از روزنامه شرق (شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۳) بخوانيد.

آغاز حفاظت ويژه از گوزن هاي مرال
قلم سبز ايران: با تصويب دو منطقه جنگلي كياسر و پابند در استان مازندران به عنوان پارك ملي در شوراي عالي محيط زيست، حفاظت ويژه از گونه نادر گوزن مرال آغاز مي شود.مديركل دفتر زيستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين مطلب گفت: «در آخرين نشست شوراي عالي محيط زيست كه به رياست رئيس جمهور در روزهاي پاياني سال گذشته برگزار شد، منطقه جنگلي كياسر و پابند به ترتيب به مساحت هفت هزار و ۳۶۶ هكتار و ۲۶ هزار و ۵۹۷ هكتار به عنوان پارك ملي تعيين شدند.»فرهنگ قصرياني افزود: «اين مناطق به دليل گونه هاي گياهي راش و ليلكي و گونه در خطر انقراض گوزن مرال مي بايست تحت حفاظت قرار مي گرفت و با توجه به پيوستگي اين دو پارك ملي با گلستانك در منطقه حفاظت شده البرز مركزي، شمالي، حفاظت از گوزن مرال به صورت يكپارچه در اين مناطق امكان پذير خواهد بود.»

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳ - سیدعیسی میرشفیعی