لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

معروف

 

با سلام

اميدوارم خوب وخوش وخرم باشيد

چند روز قبل پشت يه کامیون نفت کش جمله ای (بر چشم خوب رحمت)

ياد وخاطره استادی را در ذهنم زنده کرد

استاد می فرمود تلاش کنيد هميشه از کلمات و جملات زيبا و شيرين

و خوب استفاده کنيد و با نگرش مثبت به قضايا نگاه کنيد

 هرگز از کلمات و جملات تلخ و ملال آور و خشن برای انتقال

منظورتان استفاده نکنيد

مثلا به جای اينکه بنويسيد لطفا اش.... نريزيد بنويسيد نظافت را رعايت کنيد

يکی از دوستان در جلسه ای شعر زير را به جای شعر معروف...

استفاده کرده بود

خشت اول گر نهد معمار راست  تا ثريا ميرود اين بنا راست

به بچه ام گفتم از مطلب پشت کاميون عکسی تهيه کنه که اون هم

خلاقيتش گل کرد و تبليغات وبلاگ باباش رو کرده

که شايد از اين طريق تهيه آب و نونی کرده باشه .

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی