لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

چشم انداز ديگر

 

سلام

لنگر از نمای ديگر

جنوب غربي لنگر

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی