لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

لنگر روستایی در دامنه  رشته کوه های البرز

از توابع شهرستان ساری بخش چهار دانگه

  

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی