لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

تغییر جریان زیبای زندگی

سلام

تغییر جریان زیبایی از زندگی است .

لذا حواسمان  باشد که وقتی با آن روبرو می شویم وحشت نکنیم ، تغییر دوست خوبی است ، دوست بسیار بسیار خوب .

زیرا ما را هوشیار و بیدار می کند که بدانیم و لمس کنیم که همیشه اینگونه نخواهد ماند و  قدر زمان را باید بدانیم و همیشه و در همه اوقات "زندگی" کنیم و حال را در یابیم در این صورت هست که می فهمیم هر دقیقه چقدر زمان زیادی است و عجب قیمتی دارد .

بله آیا واقعا همینطور زندگی می کنیم ، تغییر به ما میگوید که فقط حال در اختیار ماست .

تغییر لذتی را که در هر لحظه هست  به ما نشان می دهد و تغییر هست که به ما می آموزد ، هیچ چیزی ابدی نیست حتی خودمان هم ابدی نیستیم (در این جهان )  و یادآوری می کند که بگذارید همه چیز برود و هیچ چیز ارزش وابستگی ندارد و یاد می گیریم که دست از انتظاراتمان بکشیم ، چون هیچکس خبر ندارد که به فردا خواهد رسید یا نه .

تغییر یک حرف بزرگ دارد و آن اینکه در جا نزنیم ، ساکن نشویم ، خشکمان نزند ، مرداب نشویم و دریا بمانیم.

خستگی نتیجه روزمرگی است ،

شادی، سرزندگی ، خوشحالی و  . . . نتیجه رویدادهای غیر منتظره .

ما اختیار داریم که شادی ، آزادی و شگفتی را انتخاب کنیم و یا اینکه افسرده و بی تفاوت باشیم .

ما بیشتر از همه از طریق عشق ، صبر ، تفاهم ، تعلق ، بودن و عمل کردن یاد میگیریم .

روزها از پی هم می گذرند ،

 حقیقت همین است ، روزهایی که برایش خوابهای طلایی دیده بودیم به همین راحتی می گذرند .

و آنچه از ما باقی می ماند رد پایی از دوستی ، محبت ، احساس و بودن هست . 

تقدیم به کسی که تغییر را استقبال میکند و ردی بعنوان چراغ را بجای می گذارد .

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩۳ - سیدعیسی میرشفیعی