لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

درماندگی

خدایا ، ای مولای من

چه بسا کارهای زشتم را پرده پوشیدی و چه بسا بلای سنگینی را از من بگردانیدی ،

 و  چه بسا لغزشها نگهداشتی ، و چه بسا ناملایمات را از من دور گردانیدی ،

 و چه بسا  تعریفهای نیکو که من اهل آن نیستم را انتشار دادی ،

خدایا  بزرگ شده بلای من و بد حالی من از حد گذشته و کارهایم دستم را کوتاه کرده 

 و زنجیر های علایق زمین گیرم کرده و آرزوهای دراز مرا از سودم بازداشته و دنیا با

غرورش و نفسم با خیانتش و مسامحه کاریم فریبم داده.

ای آقای من از تو میخواهم به عزتت که بدرفتاری و کردارم از اجابت دعایم منع نکند .

و رسوایم نفرمائی بزشتیهای پنهانم که تو بر آنها آگاهی و از مردم پنهان میداشتم

و بعذاب من شتاب مفرما .

وقتی علی (ع) در دعای کمیل اینطوری  دعا میکنه  ، ای خدای من حق بده که بنده ای مثل من زبانش بند بیاد و نتونه حتی صدایت کنه ،

آخه علی (ع) وقتی حرف از بد حالی، لغزشها ، علایق دنیا ، خیانت نفس و  مسامحه کاری میزنه ما چطوری حرف بزنیم .

من گدا و تو خدا 

 ای بخشنده بی عوض ، ای توبه پذیر گنهکاران ، ای پناه بخش ،ای تقدیر کننده امور ، ای بخشاینده ، ما را از آتش قهرت پناهی جز تو نیست ، پناه مان ده که تو کریمی .

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ شهریور ،۱۳٩٠ - سیدعیسی میرشفیعی