لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

 

رنگ درختان در پاییز ۸۶- منطقه تنکدار لنگر

پاییز 86  لنگر - تنک دار

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦ - سیدعیسی میرشفیعی