لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

بدون شرح

سلام

در کمتر از یک ماه

تغییر وزیر نفت

          تغییر وزیر صنایع

                   استعفای رییس سازمان حسابرسی

                             تغییر معاون سیاسی وزارت کشور

شاید تا شروع انتخابات ....

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٦ - سیدعیسی میرشفیعی