لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

بازی و زندگی

سلام

می گویند کودکان در بازی قوائد زندگی را یاد می گیرند و تمرین زندگی کردن را انجام می دهند ولی نمی دانم  که چرا ؟

 با اینکه در بازی گرگم به هوا دوست نداشتیم گرگ باشیم در زندگی نقش گرگ را بهتر اجرا می کنیم.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ - سیدعیسی میرشفیعی