لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

اخراجی ها

سلام

اخیرا اقداماتی در خصوص برخورد با اشرار و مسئله بد حجابی آغاز شده . البته این مسئله مگر در طول دوران انقلاب  صورت نمی گرفته؟

در فیلم اخراجی ها ساخته ده نمکی وقتی فرمانده نتوانست ارازل و اوباش را اصلاح کند با این مبنای منطقی که برای اصلاح ديگران٬ فرد اصلاح گر باید صالح باشد ٬ شروع به تنبیه خود کرد و دستور بشینم برپا را داد.

وحالا هم من بعنوان یک معلم جامعه فرمان بشینم بر پا را برای خودم می دهم.

چون تربیت یافته گان این جامعه و ...

افراد شرور را در تهران بعد از دستگیری آفتابه به گردن در خیابانها می گردانند در فیلم های که خود ساخته اید بیان کردید که اينها می توانند معبر مین های دشمن را با شهامت باز کنند.

رهبر معظم انقلاب فرمودند که امروز بر خورد دشمن با ما در هجمه فرهنگی است.

دیروز جوانان ما در هجمه نظامی وقتی آسیب می دیدند جانباز محسوب و بر همه ما واجب بود تا ....

ولی امروز به دلیل ضعف نهاد های فرهنگی و انتظامی جوانان ما در هجمه فرهنگی بعد از آسیب دیدن ٬ دشمن محسوب شدند .

و امروز چون قصور از خودمان است بهترین راه را برخورد با آسیب دیدگان می دانیم.

روزی در هجمه نظامی به دلیل عملکرد خوبمان  آسیب دیدگان هجمه را ولی نعمت می دانیم و روزی دیگر ...

در یک جا با علت برخورد می کنیم ولی در جایی دیگر با معلول !

ارازل و اوباش و بد حجاب معلول هجمه فرهنگی هستند.

حتما دیده اید  دختران بد حجابی را همراه مادران محجبه و چادری ٬ اگر از اون مادر بپرسید گناه را به گردن جامعه میاندازد و یا صريح از دخترش دفاع می کند که نه دخترم نماز می خواند حالا این اشتباه را هم دارد مگر شما هيچ اشتباهی نداريد؟

این همه تاکید رهبر در خصوص مقابله با هجمه فرهنگی ٬ به دلیل کج اندیشی برخی به مبارزه با آسیب دیدگان هجمه فرهنگی مبدل شد.

آیا کسی که در جنگ زخمی شده بود را به دلیل زخمی شدن محاکمه کردیم و آیا زخمی شدن در جنگ به منزله ضعیف بودن فرد در تاکتیک های نظامی بوده و یا قلمداد می شده است؟

چرا حدس نمیزنیم که آسیب دیده جنگ فرهنگی نیز ممکن است در شرایط نامطلوبی قرار داشته و یا سنگر خوبی نداشته است و یا شاید در حال پاتک دچار حادثه شده و يا حمله دشمن سنگين بوده؟

خلاصه اینکه مصلحان باید صالح باشند و جوانان و مردم را در مقابل خود ندانند بلکه مثل یک مادر به فرزند خود عشق بورزند و بدون قید و شرط دوست بدارند جوانان و مردم را .

نه اینکه اگر خوب بودی و اگر با حجاب بودی و اگر ... دوستت دارم.

اگر مشروط دوست داشته باشیم نمی توانیم اصلاح کنیم.

يادمان باشد امام عزيز و معمار انقلاب فرمودند جنگ نظامی جهاد اصغر بوده ولی جهاد با نفس که در هجمه فرهنگی و اقتصادی و ... معنی دارد جهاد اکبر است.

فعلا بشینم و بر پا را ادامه میدهم تا شاید خدا کمکی کرد و به جای گله مله٬  پله مله بسازیم برای اصلاح خود.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦ - سیدعیسی میرشفیعی