لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

انسان کامل

سلام

پیامبر اکرم می فرمایند چهار صفت زیر اگر در یک فرد باشد نشانه کامل بودن دین اون فرد است.

۱- راستگویی و صداقت   ۲- سپاسگزاری   ۳- حیا   ۴- خوش خلقی

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥ - سیدعیسی میرشفیعی