لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

اربابان مازندرانی بخوانيد

 

نامه يک روستايی به اربابان تصميم گيری در مازندرانی

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢ - سیدعیسی میرشفیعی