لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

ارزش فاطمه

سلام

به مناسبت ايام فاطميه و سالروز شهادت دکتر شريعتی مطلبی از کتاب <فاطمه فاطمه است> را تقديم تان می کنم.

ارزش مریم به عیسی است که او را زاده و پرورده ،

ارزش آسیه (زن فرعون) به موسی است که او را پرورده و یاری کرده ،

ارزش خدیجه به محمد است که او را یاری کرده و به فاطمه که او را زاده و پرورده است.

و ارزش فاطمه ؟

چه بگویم ؟

به خدیجه ؟ به محمد ؟ به علی ؟ به حسین ؟ به زینب ؟ به خودش !!

....

از علی خواسته بود  تا او را شب دفن کنند ، گورش را کسی نشناسد ، آن دو شیخ از جنازه اش تشییع نکنند .

و علی چنین کرد.

اما کسی نمی داند که چگونه ؟ و هنوز نمی داند کجا ؟

در خانه اش ؟ یا در بقیع ؟ معلوم نیست.

و کجای بقیع ؟ معلوم نیست.

آنچه معلوم است ، رنج علی است ، امشب ، بر گور فاطمه .

اگر مايل بوديد اين مطلب را هم از آرشيو خرداد ۸۴ بخوانيد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥ - سیدعیسی میرشفیعی