لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

سبکباری

سلام

بر آن سرم که اگر، همتم  کند  یاری         ز بار   منت  دونان  کنم  سبکباری

اگر به کنج  قناعت  ز  تشنگی  میرم         به نیم قطره نجویم ز،هیچ کس یاری

گرفتم آن که در ایام قحط کنعان است        عزیزمصرقناعت چرا کشد خواری؟

سری که پر بود از بار آرزو و هوس       اگر  تهی  نکنم  آورد  نگونساری

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥ - سیدعیسی میرشفیعی