لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

متوليان که خود را صاحب خانه ميدانند

 

خراقاني به مريدانش گفته بود:

هرکه در این سرا درآید نانش دهید
نانش دهید و از ایمانش مپرسید
چه آنکس که بدرگاه باریتعالی بجان ارزد
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد

بر سر درب مسجد جامع شهرمان با تابلوی زيبايی نوشته شده :

خواهران گرامی٬ بدون چادر وارد نشويد.

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٥ - سیدعیسی میرشفیعی