لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است
تلنگر :: شنبه ۸ آذر ،۱۳٩۳
هدیه ای از یک دوست :: جمعه ٩ آبان ،۱۳٩۳
اولویت :: چهارشنبه ٢ مهر ،۱۳٩۳
تذکر و انتقاد :: یکشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳٩۳
عید فطر :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۳
پوزش :: یکشنبه ۱ تیر ،۱۳٩۳
نوروز با ارثیه چینی :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳٩۱
پراید کیلویی چند ؟!!!! :: دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳٩۱
دوست داشتن بدون شرط (عشق) :: جمعه ٢ دی ،۱۳٩٠
نشانه های بهشت :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ،۱۳٩٠
پارک = پنچری :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳٩٠
درماندگی :: چهارشنبه ٢ شهریور ،۱۳٩٠
هزاره :: جمعه ۸ بهمن ،۱۳۸٩
دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
نوروز 87 :: یکشنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٧
رسانه های گازی :: جمعه ٢۱ دی ،۱۳۸٦
رياضی در قران :: دوشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٦
موفقيت :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦
تکون :: دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦
بدون شرح :: یکشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٦
بازی و زندگی :: دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦
اخراجی ها :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
جشنواره تدريس :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
دلالی جديد :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
تجليل :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
محاسبه قيمت نفت در لايحه بودجه ۸۶ :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
عشق به حسين :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
انسان کامل :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
پختن :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
نردبان :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳۸٥
تحقیقات پروفسور ايموتو :: پنجشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٥
اعترافات :: جمعه ۸ دی ،۱۳۸٥
ضرب المثل :: چهارشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٥
شناخت :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
امداد گران کوهستان :: شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥
جهان را ببينيد :: جمعه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٥
مجتمع تفريحی سياحتی :: دوشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٥
صعود قله پرچنان :: دوشنبه ٥ تیر ،۱۳۸٥
ارزش فاطمه :: دوشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٥
ميهمانی زهرا (س) :: دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٥
هجرت :: شنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٥
پول :: سه‌شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٥
نخود هر آش :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
سبکباری :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
متوليان که خود را صاحب خانه ميدانند :: دوشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٥
شگفتن :: یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤
بازی :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤
محرم :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٤
زمستان :: یکشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٤
کوره امتحان :: شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٤
گل آقا :: شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤
تغيير :: سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤
سفارش بابا :: پنجشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٤
خبر از مازند نومه :: شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٤
حق مردم :: جمعه ۳ تیر ،۱۳۸٤
دکتر شريعتی و دکتر چمران :: دوشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٤
شعار :: دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤
تلاش بی ادعا :: یکشنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٤
روز معلم :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
مکافات الهی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
بهار ۸۴ :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
وحدت :: شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٤
ارفع :: شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٤
۸۴ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٤
نوروز :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
سال نو :: شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۳
ممتاز :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
آلبوم ۸۳ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۳
هديه :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۳
همه می روند :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۳
درد :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
آسياب دشمن :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
يا حسين :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۳
معرفی روستای وری :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۳
علی (ع) :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
سربار :: شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳
انتظار قضاوت زمان :: شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳
زلزله اقيانوس هند :: سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳
ديگران کاشتن ... :: چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳
زمستان :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳
برف :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۳
سکوت در شکر گزاری !! :: سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
يا علی :: جمعه ۱٥ آبان ،۱۳۸۳
پيوند :: جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳
صعود قله آرارات ترکيه :: چهارشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۳
مقابله با مشکل :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
کارآفرين :: شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸۳
عشق :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
شايد کرمان معافيت قانونی داشته باشه :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸۳
خبر :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳
نامی با دو هجا :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
محدوديت :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
آقاي رئيس جمهور سلام :: یکشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸۳
زيارت :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
كلكنار :: یکشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸۳
کوثر :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
چشمه روزی :: شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳
ام الائمه :: دوشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸۳
سالی دگر :: چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸۳
بايد :: چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳
پرسشگری :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸۳
لينک آلبوم :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
باز هم عکس :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸۳
عکسی ديگر :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸۳
عکس :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
مجلس هفتم :: سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
زندگی کنيد :: جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
مهندسين يا همان اديب :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
خبر :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
پير غار :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
سليقه :: جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۳
اساس :: یکشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸۳
سال جديد :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۳
سالی که گذشت :: جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢
بوی بهار :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
آرامش :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٢
تست کنيد :: دوشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٢
انقلاب برای آزادی :: شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٢
صعود زمستانه :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
دعوت نامه :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
سفری به نور :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
معروف :: سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٢
يا علی :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
چشم انداز ديگر :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
آزادی :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
ويروس blaster :: چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢
يا زهرا :: یکشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٢
افتخار :: دوشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٢
شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
موفقيت :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢
گنجينه های اسرار :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٢
گزارش از هريكنده :: چهارشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٢
شجره :: یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢
اوايل بهار :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
اسامی روستاهای جهاردانگه :: جمعه ۳ امرداد ،۱۳۸٢
اربابان مازندرانی بخوانيد :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
هديه :: یکشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٢
وضعيت جغرافيای :: جمعه ٢٧ تیر ،۱۳۸٢
بهار :: جمعه ٢٧ تیر ،۱۳۸٢
مشخصات دکل تلويزيونی :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
دوشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٢
معرفی امامزاده لنگر :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٢
پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢