لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

تکون

سلام

چند تا از بچه های ابتدایی از بالای ساختمان آموزش و پرورش بر سر و کله مردم داخل خیابان سنگ می زدند ٬ که من رفتم و به نگهبان ورودی ساختمان به اعتراض گفتم آقا بچه ها از بام ساختمان بر سر مردم سنگ می زنند.

نگهبان با متانت و حوصله گفت : آقا چه کار داری بگذار بچه ها کارشان را بکنند ! نیازه این مردم کله شون یه تکونی بخوره !

البته این مطلب را بچه خوش خوابم که برای سحری بیدارش کردم از خوابی که دیده بود میگفت.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦ - سیدعیسی میرشفیعی