لنگر

 
لنگر روستايي سرسبز و خوش آب و هوا از شهرستان ساري -------------------- لنگر نام زادگاه نويسنده این وبلاگ است

گل آقا

سلام

من که وقت نمی کنم بنويسم ولی شما که وقت داريد بخوانيد.

 گل آقا را سری بزنيد حتما خوشحال ميشه چون خيلی زحمت ميکشه.

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی

تغيير

سلام

مدت زيادی بود وقت نکردم بنويسم هر چند حرف بسيار بود ولی حال نوشتن نبود .

اين بار هم حال نوشتنم نبود ولی يک جمله از تولستوی را خدمتتان تقديم می کنم .

همه می خواهند بشريت را عوض کنند ٬

دريغا که هيچکس در اين انديشه نيست که خود را عوض کند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٤ - سیدعیسی میرشفیعی